خدمات پیام گستر

Untitled-1

بیلبوردهای شهری

با تبلیغات در بیلبوردها موجب بیشتر دیده شدن کسب و کار خود شوید

pp

برگزاری نمایشگاه

با تبلیغات در بیلبوردها موجب بیشتر دیده شدن کسب و کار خود شوید

استندهای شهری

با تبلیغات در بیلبوردها موجب بیشتر دیده شدن کسب و کار خود شوید

ttttttttttttttttttt

برگزاری تئاتر

با تبلیغات در بیلبوردها موجب بیشتر دیده شدن کسب و کار خود شوید

olol

پل هوایی

با تبلیغات در بیلبوردها موجب بیشتر دیده شدن کسب و کار خود شوید

yk

برگزاری کنسرت

با تبلیغات در بیلبوردها موجب بیشتر دیده شدن کسب و کار خود شوید

آشنایی با پیام گستر

کانون آگهی و تبلیغاتی پیام گستر بيش از ۱۵ سال پیش ، حضور خود را در عرصه فرهنگ و هنر ، مجموعه اي مجرب  به لحاظ کیفی اعلام كرد .اهداف ونگاهي كه براي آينده مجموعه متصور بود ، با لطف الهي و كوشش بي دريغ همكاراني كه ، از بدو تأسيس تاكنون يار و همراه بودند ، به گونه‌اي پيش رفته است كه اكنون با سرافرازي براي خود جايگاهي در سرفصلهاي فرهنگي كشور گشوده‌ و نيك آگاهيم عشق و صداقتي كه در كنار تخصص و توانمندي با ما رفيق راه است ، با لطف و مهرباني خداوند هنرآفرين ، قرين بوده و همراهمان خواهد بود.

3 تعداد استاربورد
90 استندهای شهری
10 پل های هوایی
21 بیلبوردهای شهری
آَشنایی بیشتر با پیام گستر

اینستاگرام پیام گستر

مزایای تیلیغات محیطی

تیلیغات راهکاری  برای گسترش نامحدود کسب‌ و کارتان
آیکون-پیام-گستر-2
افزایش تعداد مشتریان
Untitled-2
معرفی بهتر کسب و کار
آیکون-پیام-گستر-(2)
برند سازی کسب و کار