تبلیغ در سالمترین، طبیعی‌ترین و اصولی‌ترین شکل نوعی فعالیت آموزشی است که به‌منظور نشر دانش و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزشها و سجایای اخلاقی صورت می‌گیرد. تلویزیون یک وسیله بسیار معتبر و حساس و جالب تبلیغاتی است، زمان در تلویزیون محدود است آگهی‌ها بیش از چند ثانیه وقت در اختیار ندارند و واقعاً تنظیم و تدوین یک فیلم چندثانی‌های که محتوای تصویری و گفتاری خوبی داشته باشد که بتواند حس اثر ببخشد کار مشکلی است و همکاری گروهی را طلب می‌کند، تلویزیون به همان اندازه که پر بیننده است و با پخش یک فیلم کوتاه تبلیغاتی می‌تواند مشتری و دوستدار فراوانی را برای کالاها و بنگاههای خدماتی گوناگون دست و پا کند، با همان کاربرد وسیع قادر خواهد بود که نتایج منفی را برای فیلمهای تهی از عوامل کارساز به‌بار آورد در صفحه کوچک تلویزیون و در میدان رقابت آگهی‌ها آن فیلم تبلیغاتی برنده مطلق است و می‌تواند توجه میلیونها نفر را به خود جلب کند که از سایر فیلمهای مشابه از محتوائی جالب، بدیع و تازه برخوردار باشد.

برای مشاهده آخرین قیمت بر روی گزینه های زیر کلیک کنید