نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استرابورد 400×300 سانتی مترمیدان شهرداری ، روبروی بانک ملی100/000

جهت نمایش نمای ۳۶۰ درجه بر روی تصویر زیر کلید کنید

 


نوع سازهابعادمکانقیمت روزانه (تومان)
استرابورد 400×300 سانتی مترمیدان گلشهر100/000

جهت نمایش نمای ۳۶۰ درجه بر روی تصویر زیر کلید کنید